MBC Schoonmaakbedrijf
Onbetwist uw Schoonmaakspecialist

Houtwerk  Schoonmaken


Houtwerk en Kunststof schoonmaken

Periodiek schoonmaken van het houtwerk zorgt niet alleen voor een fraai uiterlijk maar is ook een bescherming van het schilderwerk, immers alle vervuiling zorgt voor een aantasting van het oppervlak.

Helaas is de lucht niet meer zo schoon als we zouden wensen, 

Kunststof is onderhoudsarm voor wat het schilderen betreft, maar zure regen en vervuiling uit de lucht pakt ook op het kunststof aan.


In de was zetten van Kunststof

Het zogenaamde waxen van het kunststof  geeft een herleving van de glans, bij de juiste wax blijft  dat ook lang zitten en werkt het als een beschermlaag tegen het hechten van nieuwe vervuiling.


Werkzaam in Bolsward Sneek Workum Koudum Hindeloopen Stavoren  Makkum Harlingen Franeker 

Ook kunt u ons vinden in de dorpen 

Witmarsum Schettens Longerhouw Exmorra Wons Cornwerd Zurich Pingjum Kimswerd Arum Lollum Tzum Winsum Sexbierum Wijnaldum Peins Pietersbierum Oosterbierum Dronrijp Burgwerd Hartwerd Nijland Tjerkwerd Parrega    

MBC Schoonmaakbedrijf 

Onbetwist uw Schoonmaakspecialist