MBC Schoonmaakbedrijf
Onbetwist uw Schoonmaakspecialist

Gevelreinigen en Impregneren

Schone gevels maken het gebouw weer statig, niets is zo verstorend als gevels die groen van de alg zijn, 

Kalkzandsteen heeft door zijn zuigende karakter een grotere kans op vervuiling , periodieke reiniging geeft duidelijk meer aanzien,

Impregneren van de stenen gevels zorgt ervoor dat het vocht niet langer van buiten naar binnen kan trekken, een droge gevel is ook een schonere gevel.

Onze jarenlange ervaring geeft u de zekerheid van een goed resultaat.
Werkzaam in Bolsward Sneek Workum Koudum Hindeloopen Stavoren  Makkum Harlingen Franeker 

Ook kunt u ons vinden in de dorpen 

Witmarsum Schettens Longerhouw Exmorra Wons Cornwerd Zurich Pingjum Kimswerd Arum Lollum Tzum Winsum Sexbierum Wijnaldum Peins Pietersbierum Oosterbierum Dronrijp Burgwerd Hartwerd Nijland Tjerkwerd Parrega  

  MBC Schoonmaakbedrijf 

Onbetwist uw Schoonmaakspecialist