MBC Schoonmaakbedrijf
Onbetwist uw Schoonmaakspecialist

Welkom op onze website!

Wie zijn wij?

Wat kunnen wij voor u doen?

Als dienstverlenend bedrijf horen wij graag uw wensen,  

Met ruim 35 jaar schoonmaakervaring is er veel mogelijk, 

Zodra je in de schoonmaak begint te werken ontdek je dat het toch iets meer is dan het wassen van de ramen en een keer de stoep aanvegen.

Ruim 35 jaar schoonmaken heeft ons veel geleerd en niet alleen van het schoonmaakwerk, 

Elke klant is uniek en elke situatie anders, de vakman is dan ook niet alleen zijn werk aan het doen maar weet juist de klant dat te geven wat deze vraagt en verwacht.

Uiteraard is de ene situatie de andere niet, een persoonlijk advies in combinatie met een goede prijsafspraak geeft vooraf veel duidelijkheid.


Onze werkzaamheden hebben een groot traject doorlopen,

Van het schoonmaken van nieuwe gebouwen voor het bouwbedrijf, in de was zetten van de vloeren in het ziekenhuis tot ook bij de particulier het schoonmaken en in de was zetten van het kunststof.

Schoorsteen vegen is toch iets meer dan alleen de kogel met veer door het kanaal halen,

Een gepast advies is net even datgene meer wat de klant graag wil, 


 Werkzaam in Bolsward Sneek Workum Koudum Hindeloopen Stavoren  Makkum Harlingen Franeker 

Ook kunt u ons vinden in de dorpen 

Witmarsum Schettens Longerhouw Exmorra Wons Cornwerd Zurich Pingjum Kimswerd Arum Lollum Tzum Winsum Sexbierum Wijnaldum Peins Pietersbierum Oosterbierum Dronrijp Burgwerd Hartwerd Nijland Tjerkwerd Parrega   

 MBC Schoonmaakbedrijf 

Onbetwist uw Schoonmaakspecialist